Documentatie

DBC Verlading verzorgt het hele transport van uw machine. Dat betekent niet alleen het transport zelf, maar ook de volledige communicatie met de verschillende overheden en instanties om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Zo voorkomen we dat tijdens een transport van zware machines onverwachte omstandigheden voorvallen. Wij anticiperen dan ook maximaal op de te verwachten omstandigheden zodat het transport snel, voordelig en veilig afgehandel wordt.